ALANIMIZIN BULUNDUĞU OKULLARIMIZ
İpek Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

           Adalet alanı altında yer alan Zabıt Kâtipliği ile İnfaz ve Koruma dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile adli ve idari yargı sistemi içerisinde yer alan tüm mahkemelerdeki yazı işlemleri, ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde güvenliği sağlama, tutuklu ve hükümlüler ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Alanın Altında Yer Alan Dallar

Meslek liselerinde Adalet alanında;
Ø Zabıt Kâtipliği,
Ø İnfaz ve Koruma dallarında eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra “Yüksek öğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.

 

Zabıt Kâtipliği dalından mezun olanlar; ilk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi) mahkemeleri, bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, yüksek mahkemeler, Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken yüksek seçim ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketleri ile kamu ve özel kurumların hukuk ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.İnfaz ve Koruma dalından mezun olanlar; Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken özel güvenlik şirketleri ile kamu ve özel kurumların güvenlik ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.