ALANIMIZIN BULUNDUĞU OKULLARIMIZ
Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Gıda, tarım ve hayvan sağlığı laboratuvarlarında geçerli yöntem ve teknikleri kullanarak toprak, su, gübre, yem, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda analizlerini yapma ve laboratuvar çalışmalarını yürütme ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

 

Alanın Altında Yer Alan Dal

Ø   Gıda, Tarım ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı dalı yer almaktadır.

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Meslek liselerinin Laboratuvar Hizmetleri alanından mezun olanlar, “Yüksek öğretime Geçiş Sınavı’nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksek okullarının ilgili programlarına devam edebilirler veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilirler.

 

 

Laboratuvar hizmetleri teknisyenleri kamu-özel ayrımı olmaksızın gıda, toprak, su, yaprak, gübre analiz laboratuvarlarında, hayvan hastalıkları teşhisine yönelik laboratuvarlarda, hayvan hastalıkları araştırma laboratuvarlarında çalışabilirler.