ALANIMIZIN BULUNDUĞU OKULLARIMIZ
Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

 

Ø   Hayvancılıkla ilgili işletme faaliyetlerini planlanma, hayvan barınaklarını kurma, hayvan seçimi, hayvanların organ ve sistemlerinin yapı ve fonksiyonları, hayvanları besleme, hayvanlarda temel tıbbi uygulamalarda yardımcı olma,

 

Ø   Büyük ve küçükbaş hayvanları beslenme, üreme faaliyetlerini yürütme, hastalıklardan korunma, hayvansal ürünler elde etme ve değerlendirilme,

 

Ø   Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisinde veteriner hekime yardımcı olma, evcil hayvanlarda gebelik teşhisi ve takibinin yapma, doğuma yardım etme, hastalıklarla mücadele etme, hastalık çıkan yerlerde karantina ve sağlık tedbirlerini alma

 

ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar

Ø   Hayvan Yetiştiriciliği,

 Ø  Veteriner Sağlık dallarında eğitim verilmektedir.

 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Meslek liselerinin Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanından mezun olanlar, “Yüksek öğretime Geçiş Sınavı’nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksek okullarının ilgili programlarına devam edebilirler veya bu alana en yakın  programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilirler.

 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TİGEM’ ler, Veteriner Kontrol Araştırma Laboratuvarları, haralar, hayvan barınakları, özel veteriner klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde, deney hayvanları üretim, bakım ve besleme ünitelerinde, kesimhanelerde, köpek eğitim merkezlerinde, büyük ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, tavukçuluk işletmelerinde, damızlık sığır yetiştiricileri birliği, koyun-keçi yetiştirici birlikleri, arıcılık birlikleri, süt üreticileri birlikleri, gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerde çalışabilirler.